HOME DE MUZIEK FOTO'S VACATURES AVG CONTACT
   
       
                                                                        

 

               

 

   Amsterdamse Blaas Kapel

   
   

 

   
   

Privacyverklaring AVG

De Amsterdamse Blaas Kapel, gevestigd te Amsterdam, verwerkt persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer) van haar leden, de dirigent en donateurs (de betrokkenen) met het doel hen te informeren over de repetities, uitvoeringen en repertoire en voor wat de leden betreft het rekeningnummer ten behoeve van de betaling van de contributie.

De gegevens worden door de betrokkenen verstrekt en worden door het bestuur van de vereniging uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt. Zodra een lid, donateur of dirigent heeft opgezegd, worden de betreffende persoonsgegevens vernietigd.

De persoonsgegevens worden bijgehouden in een excelbestand in beheer bij de secretaris en de voorzitter.  De secretaris en de voorzitter hebben het bestand op een PC of laptop, die beschermd is met een wachtwoord en een firewall. De penningmeester gebruikt het bestand ten behoeve van de contributiebetaling. Ook hiervoor gelden genoemde beveiligingen.

De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden nimmer aan derden verstrekt.

De betrokkenen kunnen te allen tijde bij de secretaris om inzage in de gegevens verzoeken en zo nodig wijzigingen daarin laten aanbrengen.

Als leden van de vereniging de NAW gegevens van de medeleden in hun eigen bestand opnemen voor huishoudelijk gebruik, is de AGV hierop niet van toepassing. Zij behandelen deze gegevens echter altijd vertrouwelijk.

De leden, de dirigent en de donateurs hebben toestemming gegeven tot bovengenoemde verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Augustus 2018

Bestuur Amsterdamse Blaas Kapel

 

 

 
   
         
         
         
    © Anny de Leeuw 2014 all rights reserved.